ผู้บริหาร

บุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนวัดบ้านใหม่รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 56 ผลการประเมินได้รับโล่รางวัลโรงเรียนดีศรีตำบล พร้อมป้ายประกาศโรงเรียนดีศรีตำบล จาก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร  ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนแสดงความดีใจกันทั่วถึง
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2556,20:40   อ่าน 250 ครั้ง

 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
หมู่ที่ 1  ถนนพิษณุโลก-บางกระทุ่ม  บ้านใหม่ ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65230   โทร.055-386136