ผู้บริหาร

บุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม
รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 27ส.ค.55
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.พล.เขต 1 รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาตร์น้อยประเทศไทย เมื่อวันที่ 27ส.ค.55 ตามโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์"ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2555,19:53   อ่าน 871 ครั้ง

 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
หมู่ที่ 1  ถนนพิษณุโลก-บางกระทุ่ม  บ้านใหม่ ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65230   โทร.055-386136