ผู้บริหาร

บุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม
จัดนิทรรศการต้านภัยยาเสพติด วันต่อต้านภัยยาเสพติด ปี 2555 จ.พิษณุโลก
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ร่วมกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก  จัดนิทรรศการวันต่อต้านภัยยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2555 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2555,23:15   อ่าน 700 ครั้ง

 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
หมู่ที่ 1  ถนนพิษณุโลก-บางกระทุ่ม  บ้านใหม่ ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65230   โทร.055-386136